Onderhoud

Hoewel de trappen onderhoudsvrij zijn, dient de conservering periodiek te worden gereinigd. Hiervoor worden reinigingsvoorschriften verstrekt, welke deel uitmaken van de Bozo-garantieverklaring. Dit onderhoud heeft met name betrekking op produkten welke in een buitensituatie zijn geëxposeerd. Wanneer er eventueel aanspraak wordt gemaakt op de verstrekte garantie, dient het periodiek onderhoud te kunnen worden aangetoond.