Inspectie

Voor onze volgende producten kunnen wij de jaarlijkse inspectie verzorgen;

- kooiladders
- uitklapbare ladders
- kantelstoelladders
- gevelonderhoudsinstallaties (hangladders aan een railtraject)

Voor de uitklapbare ladders en kantelstoelladders is de jaarlijkse inspectie verplicht volgens het Arbo-besluit.
Bij gevelonderhoudsinstallaties is het Document Gevelonderhoud, Supplement en de Bozo-garantievoorwaarden van toepassing.

De inspectie wordt uitgevoerd door onze eigen montageafdeling aan de hand van een checklist.
Wanneer er geen gebreken zijn wordt de ingevulde checklist aan de opdrachtgever verzonden en wordt het product goedgekeurd. Mochten er gebreken worden geconstateerd waarvoor nieuwe onderdelen moeten worden aangebracht, dan wordt de opdrachtgever eerst op de hoogte gebracht van de kosten. Na opdracht wordt tot reparatie overgegaan. Nadat het product is goedgekeurd wordt een keuringssticker met vermelding van maand en jaartal aangebracht.

De opdrachtgever ontvangt jaarlijks tijdig bericht wanneer de keuringstermijn dreigt te verstrijken en er een nieuwe inspectie zou moet plaatsvinden. Aan de hand van een antwoordformulier kan de opdrachtgever aan ons kenbaar maken hiervan wel of geen gebruik te willen maken.